Risken högre i P2P portföljen jmf med obligationerna?

Hej,

Gjorde en intressant iakttagelse när jag tittade på obligationsunderlagen för Lendify.

Enligt denna bild, se gulmarkerat, så är den en högre UC-risk i kreditklass F jmf. med de lån som går till Lendify Sweden 1 AB (obligationen)

 

Vad innebär detta?

Allt annat lika så innebär en högre viktad UC-score att sannolikheten för att kunden inte kan betala ”probability to receive a payment remark within 12 months”

 

 

Anledningen till detta?

Enligt de villkor som är uppsatta så får inte den genomsnittliga/viktade UC-score avvika mer än 0.2% från snittet för de lån som allokeras till obligationen.

Vilket innebär rent krasst att P2P plattformen får ta högre risk jmf. med obligationen.

 

Vad kan detta innebära?

Svårt att säga, vi vet inte vad avkastningen är i P2P-portföljen jmf. med Lendify Sweden 1 AB. Rimligtvis så borde avkastningen vara högre i P2P för att kompensera för den högre risken.

Men den negativa aspekten av det skulle kunna vara att P2P-portföljen tar en högre risk men får lika eller sämre betalt för att ta den risken, vilket inte är bra. Men jag har inga bevis/belägg för att det är så.

Jag kan konstatera att avkastningen i obligationen ligger runt 9-10% före avgifter.

 

 

https://lendifylivewebstorage.blob.core.windows.net/files/Lendify-Sweden-1—28-November-2017.pdf

 

Comments are closed.