Önskemål inför 2018

De önskemål jag har på Lendify under 2018 är följande,

(Skrev detta inlägg 28 december, men publicerade aldrig, därav överstrukna texten)

 

1.) Lansera medlåntagare – ökad säkerhet för mig som långivare.

Ge kunderna möjlighet att låna mer och få ett bättre erbjudande, win-win.

 

2.) Öka kraven på de ansökande, t.ex. implementera,

  • Har varit folkbokförd i Sverige de senaste 36 månaderna
  • Höja ålder från 18 år till typ 20 år/23 år, Bank Norwegian har 23 år (de har lånat ut 20 miljarder, så de borde ha koll på kreditförlusterna..)

 

3.) Förbättrad funktionalitet vid hantering av inkasso – framförallt öka transparensen kring status på inkasso etc.

Dra ner på tiden från det att låntagaren slutar betalar tills dess att lånet skickas till inkasso, i dagsläget är det 120 dagar. Men vore bättre med 90 dagar.

Lyckandegraden på inkasso borde bli högre desto tidigare man kan påbörja inkasso.

 

4.) Förbättra andrahandsmarknaden, möjlighet att flytta lån mellan aktuella portföljer, filtreringsfunktionalitet  bättre översikt vid köp (delvis bättre, nu ser man portföljsammansättning) saknar dock en sammanställning av Totalt belopp inkasso/uppsägningsbrev . Ökad möjlighet till justerad prissättning (istället för 92% – 102%)  Nu är det 80% – 110 %

5.) Lansera i Norge och Finland, ökad riskspridning, möjlighet att investera i andra valutor.

 

Comments are closed.