Vad tjänar man på Lendify efter avgiftshöjningen?

Efter den senaste avgiftsjusteringen på serviceavgiften har man gjort affären för investerarna till en sämre affär jämfört med tidigare.

Här nedan är en exceluträkning av avkastningen efter Lendifys serviceavgifter, (har ej tagit hänsyn till ränteeffekten för den månadsvisa återbetalningen)

Generellt sett så ger högre riskklasser och längre löptid en högre avkastning, vilket bör vara rimligt.

  • Dock kan man se att t.e.x att Kreditklass A med löptid 2 och 3 år har en lägre avkastning jämfört med 1 år.
  • Kreditklass A 1 år jämfört med B 1 år ger en högre ränta på kreditklass A.
  • I Kreditklass B så är det en punkts skillnad i ränta på att låna ut 2 år istället för 1 år.
  • I Kreditklass D och E är det bättre att låna ut 1 år istället för 2 år.

Lendify avkastning efter serviceavgifter

 

Översikt avkastning efter skatt (30% på inkomst av kapital)

Tittar man på avkastningen efter  serviceavgifter och skatt så är avkastningen rent utav dålig och börjar nästan bli jämförbar med sparkonton, där man inte tar någon motpartsrisk och har statlig insättningsgaranti, i alla fall om vi tittar på kreditklass A & B.

Att låsa in kapital upp till 10 år för en ränta efter skatt på 2,8% på årlig basis känns inte så intressant.

Då känns ISK i ett stabilt högutdelande bolag som en mer intressant investering.

 

Comments are closed.